Vi har importerat och förmedlat bilar sedan 1975!

Sedan länge erbjuder vi det största utbudet av USA-bilar! Högt kvalificerade rådgivare med över 35 års branschvana! Vi har kontakter med alla seriösa bilhandlare i USA och Canada och förhandlar om priset åt Dig.

Läs mer om American Motors
Motor life

American Car review

Sweden Offroad Tour

Ikanobanken

US Army Ten-Miler

RINDAB

Så här går det till


När Du har bestämt Dig att förverkliga Dina drömmar, vet vad Du vill köpa för bil, ordnat med finansieringen — då kontaktar Du oss.

1
Du får då en personlig assistent som Du kan förlita Dig på och som följer Dig hela vägen genom bilköpet. Han börjar med att kontakta säljaren i USA för att vara säker på att bilen fortfarande är till salu. Därefter följer en genomlysning av bilens skick där eventuella brister avslöjas. Din assistent förhandlar åt Dig med säljaren om priset och kontrollerar att bilen lagligt kan föras ut ur USA.
2
Du kontaktas av assistenten som redogör skicket och berättar vad det slutliga priset blir. Oavsett vad bilen är kalkylerad efter på vår lista, betalar Du alltid efter gällande valutakurs på betalningsdagen.
3
Om Du tackar ja till bilköpet får Du en beställningsbekräftelse om bilförmedling via E-mail. Bekräftelsen betraktas av båda parter som ett bindande avtal och kan ej brytas.
4
Assistenten bokar omedelbart bilen i Ditt namn. Därmed kan ingen annan köpa den.
5
I beställningsbekräftelsen delas totalbeloppet i två delar. Den större delen avser själva bilköpet och en del kringkostnader i USA. Det beloppet skall betalas till svenskt bank-konto utan dröjsmål. Den resterande delen utgör frakter, spedition, tull, hamnavgifter etc. Detta betalas till speditören när Din bil har kommit till Göteborg.
6
Till det beräknade totalpriset tillkommer eventuell transportförsäkring där flera försäkringsalternativ kan erbjudas. Denna transportförsäkring är frivillig. Du kan avstå från transportförsäkring, men vi rekommenderar att Du tecknar försäkring.
7
Din assistent sköter all dokumentation utan undantag. Det inkluderar all pappersexercis i USA med säljaren, landtransporten i USA, tullklarering i USA för export, bokning av skeppning i normalfall, förtullning i Amsterdam, Holland, vidaretransport till Sverige samt övervakning av hela händelseförloppet. Du underrättas kontinuerligt under transportens gång. I assistentens arbete ingår också att för Din räkning ordna med Ursprungskontroll hos Transportstyrelsen.
8
När bilen har anlänt till Göteborg skall Du eller ett ombud hämta bilen och transportera den till Din hemort. Bilen måste byggas om för svensk lagstiftning. Är det en bil, äldre än 1969 års modell, är det bara små ändringar som behöver göras. För lite nyare bilar är det olika regler, beroende på vilken bil och vilken årsmodell.
9
Vi kan åtaga oss mot självkostnadspris, att hämta Din bil i Göteborg, transportera den på flakbärgare till verkstad i- och för ombyggnad. Vi kan även ombesörja registreringsbesiktning och kontrollbesiktning. Därefter hämtar Du Din bil ”nyckelfärdig” med svenska skyltar.
10

Nu är Du värd att unna Dig en samlarbil med hjälp av American Motors Corp.!